Teenused

  • Akende/uste (PVC-, puit-, puitalumiinium- ja alumiiniumaknad) hooldus ja remont. Akende ja uste reguleerimine.akende remont
  • Klaaside ja klaaspakettide vahetus akendes, ustes ja fassaadisüsteemides.

Klaaspakettide vahetus

  • Sulusmehhanismide vahetus. Mitteavatava akna avatavaks tegemine (võimalusel).

Suluste vahetus

  • Tihendite vahetus akendel ja ustel (võimalusel)

Tihendid

  • Konsultatsioon. Transport.

e- mail: info@aknatohter.ee

Tel. nr.: +372  507 8661

abiline aknamuredes